พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ฯ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

0
721

 

วันที่ 14 ต.ค.59 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ฯ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
และได้มี นายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.ฯ ,นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จว.ฯ ,ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัด จว.ฯ ,นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.ฯ ,พ.อ.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฯ ,หน.ส่วนราชการต่างๆ ใน จว.ฯ ,จนท.จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี