ภารกิจเยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุอุทกภัย ณ ทางเข้าวัดตะกู ม.4 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

0
882

วันที่ 29 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ,พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ,นายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.ฯ ,นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษา หน.ศาล จว.ฯ ,พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18 ,นางสมทรง พันธ์ุเจริญวรกุล นายก อบจ.ฯ ,หน.ส่วนราชการต่างๆ ใน จว.ฯ ,นายอำเภอบางบาล ,ผกก.สภ.บางบาล ,จนท.จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย(ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ฯ) เยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุอุทกภัย ณ ทางเข้าวัดตะกู ม.4 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
จากนั้น นายอภัย ฯ พร้อมคณะดังกล่าวข้างต้น ได้เดินทางโดยเรือท้องแบนไปเยี่ยมประชาชน ตามบ้านเรือนต่างๆ ในบริเวณ ม.4 วัดตะกู ฯ และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ชาวบ้าน ต่อมา นายอภัย ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่วัดอินทาราม ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย