เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ Big Day

0
678

 

วันที่ 4 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ Big Day ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ ข้างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ./จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
และได้มี นายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.ฯ ,ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัด จว.ฯ ,นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.ฯ ,พ.อ.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฯ ,หน.ส่วนราชการใน จว.ฯ ,จนท.จากภาคส่วนต่างๆ ใน จว.ฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึง นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในพื้นที่ ที่ให้ความสนใจ เข้า่ร่วมกิจกรรม