โครงการ “รวมพลังตำรวจภูธรภาค ๑ ปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ

0
802

 

โครงการ “รวมพลังตำรวจภูธรภาค ๑ ปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 89 พรรษา และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

วันเสาร์ที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ สถานตากอากาศบางปู จว.สมุทรปราการ