ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

[one_half]

พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

[/one_half]

[one_half_last]

พ.ต.อ.ฉลอง สุขจันทร์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

[/one_half_last]

[one_half]

พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

[/one_half]

[one_half_last]

พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

[/one_half_last]

[one_half]

พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

[/one_half]

[one_half_last]

พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

[/one_half_last]