ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

                  
พ.ต.อ.เอกราช อุ่นเจริญ

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา