หน้าหลัก / เอกสาร

เอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง สถานีตำรวจภูธรภาชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลั …

อ่านเพิ่ม