Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๒ หลัง ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๒ หลัง ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๒ หลัง ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่างเอกสารประกวดราคา