Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย

ร่างเอกสารประกวดราคา