Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ บ้านพัก สถานีตำรวจภูธรเสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ บ้านพัก สถานีตำรวจภูธรเสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ บ้านพัก สถานีตำรวจภูธรเสนา

ร่างเอกสารประกวดราคา