หน้าหลัก / จัดซื้อจัดจ้าง / 1.ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการเนรมิตอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

1.ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการเนรมิตอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการเนรมิตอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ร่างเอกสารประกวดราคา

Check Also

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างป …