หน้าหลัก / เอกสาร / ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


ประชาสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานฯ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 

Check Also

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน

ประกวดราคาจ้างก …