หน้าหลัก / เอกสาร / ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


ประชาสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานฯ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 

Check Also

เวร อำนวยการ สภ. 16-30 ม.ค.

เวร อำนวยการ สภ …